TRƯỜNG THCS HOA LƯ

HÌNH ẢNH

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Thành viên trực tuyến

  0 khách và 0 thành viên

  LỊCH

  ĐỒNG HỒ

  DỰ BÁO THỜI TIẾT

  CHỦ ĐỀ

  báo cáo kiểm định chất lượng

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Trường Thcs Hoa Lư
  Ngày gửi: 15h:18' 11-09-2013
  Dung lượng: 653.0 KB
  Số lượt tải: 27
  Số lượt thích: 0 người

  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VẠN NINH
  TRƯỜNG THCS HOA LƯ  BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ  KHÁNH HÒA – 2013
  PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO VẠN NINH
  TRƯỜNG THCS HOA LƯ

  BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ

  DANH SÁCH VÀ CHỮ KÝ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ

  TT
  Họ và tên
  Chức vụ
  Nhiệm vụ
  Chữ ký
  
  1
  Trần Thị Thu Hồng
  Hiệu trưởng
  Chủ tịch HĐ
  
  
  2
  Huỳnh Tấn Sỹ Bắc
  Phó hiệu trưởng
  Phó chủ tịch HĐ
  
  
  3
  Nguyễn thị Ngọc Duyên
  Thư ký hội đồng
  Thư ký
  
  
  4
  Lưu Ngọc Hải
  Chủ tịch công đoàn
  Ủy viên HĐ
  
  
  5
  Nguyễn Minh Tuấn
  Thanh tra nhân dân
  Ủy viên HĐ
  
  
  6
  Phạm Thị Thúy Loan
  Tổng phụ trách
  Ủy viên HĐ
  
  
  7
  Nguyễn Thị Nhung
  Tổ trưởng tổ Xã hội
  Ủy viên HĐ
  
  
  8
  Nguyễn Thị Duy Hà
  Tổ trưởng tổ Tự nhiên
  Ủy viên HĐ
  
  
  9
  Trần Thị Ngân
  Tổ trưởng tổ văn phòng
  Ủy viên HĐ
  
  
  

  KHÁNH HÒA – 2013
  MỤC LỤC
  NỘI DUNG
  Trang
  
  Mục lục
  1
  
  Bảng tổng hợp kết quả tự đánh giá
  4
  
  Phần I. CƠ SỞ DỮ LIỆU
  6
  
  Phần II. TỰ ĐÁNH GIÁ
  9
  
  I. ĐẶT VẤN ĐỀ
  9
  
  II. TỰ ĐÁNH GIÁ
  10
  
  Tiêu chuẩn 1: Tổ chức và quản lý nhà trường
  10
  
  Tiêu chí 1: Cơ cấu tổ chức bộ máy của nhà trường theo quy định của Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (sau đây gọi là Điều lệ trường trung học) và các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  10
  
  Tiêu chí 2: Lớp học, số học sinh, điểm trường theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học) và Điều lệ trường trung học.
  11
  
  Tiêu chí 3: Tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, các tổ chức xã hội khác và các hội đồng hoạt động theo quy định của Điều lệ trường trung học và quy định của pháp luật.
  12
  
  Tiêu chí 4 : Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ chuyên môn, tổ Văn phòng (tổ Giáo vụ và Quản lý học sinh, tổ Quản trị Đời sống, các bộ phận khác đối với trường chuyên biệt) theo quy định tại Điều lệ trường trung học.
  13
  
  Tiêu chí 5: Xây dựng chiến lược phát triển nhà trường.
  14
  
  Tiêu chí 6 : Chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của địa phương và sự lãnh đạo, chỉ đạo của cơ quan quản lý giáo dục các cấp; đảm bảo Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường.
  14
  
  Tiêu chí 7: Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua.
  15
  
  Tiêu chí 8: Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh.
  16
  
  Tiêu chí 9 : Quản lý tài chính, tài sản của nhà trường
  17
  
  Tiêu chí 10: Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; phòng chống bạo lực học đường, phòng chống dịch bệnh, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội trong trường
  18
  
  Tiêu chuẩn 2: Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
  20
  
  Tiêu chí 1: Năng lực của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong quá trình triển khai các hoạt động giáo dục.
  20
  
  Tiêu chí 2: Số lượng, trình độ đào tạo của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học
  21
  
  Tiêu chí 3: Kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên và việc đảm bảo các quyền của giáo viên.
  22
  
  Tiêu chí 4: Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo các chế độ, chính sách đối với đội ngũ nhân viên của nhà trường
  23
  
  Tiêu chí 5: Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định của Điều lệ trường tiểu học (nếu trường có cấp tiểu học), Điều lệ trường trung học và của pháp luật.
  24
  
  Tiêu chuẩn 3: Cơ sở vật chất và trang thiết
   
  Gửi ý kiến

  Danh ngôn

  HỌC ĐỂ BIẾT,HỌC ĐỂ LÀM - HỌC ĐỂ CHUNG SỐNG, HỌC ĐỂ TỰ KHẲNG ĐỊNH MÌNH